NOVETATS FISCALS - IMPOST DE SOCIETATS

IMPOST DE SOCIETATS

Amb efectes a partir de l'1 de juliol de 2016 es modifica la forma de càlcul de l' incentiu fiscal de la reducció de les rendes procedents de determinats actius intangibles.

Amb efectes per als períodes impositius que s'iniciïn a partir del 01-01-2015, es torna a flexibilitzar el requisit dels ingressos totals perquè determinades entitats parcialment exemptes no hagin de presentar la declaració de l’ IS (entitats i institucions sense ànim de lucre no subjectes a la Llei 49/2002, les unions, federacions i confederacions de cooperatives, els col·legis professionals, les associacions empresarials,…). Els ingressos totals del període impositiu no poden superar els 75.000 euros anuals. Inicialment s'havia establert el límit en 50.000 € anuals.

Posts recents
Arxiu

©​ 2015 web by Jordi Creus

www.jordicreus.com

SEGUEIX-NOS

  • w-facebook

Email info@novagestio.cat

Telèfon 973 531 621