M.347. DECLARACIÓ D’OPERACIONS SUPERIORS A 3.005,06 EUROS ANUALS CORRESPONENT A L’EXERCICI DE 2015

TAMBÉ PER A COMUNITATS DE PROPIETARIS I ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE

RECORDEU QUE DE L’1 AL 29 DE FEBRER S’HA DE PRESENTAR LA DECLARACIÓ ANUAL D’OPERACIONS AMB CLIENTS - PROVEÏDORS I SUBVENCIONS REALITZADES DURANT L’EXERCICI 2015, QUE EN LA SEVA TOTALITAT SIGUIN SUPERIORS A 3.005,06 EUROS L’ANY (IVA INCLÒS).

Per la qual cosa ens heu de facilitar les següents dades :

  • N.I.F.

  • NOM O RAÓ SOCIAL

  • CODI POSTAL

  • MUNICIPI

  • IMPORT DE LES OPERACIONS (ANUAL I PER TRIMESTRES)

Els recordem que en aquesta declaració no s’ INCLOUEN les factures amb retenció ni els lloguers amb retenció.

Posts recents
Arxiu

©​ 2015 web by Jordi Creus

www.jordicreus.com

SEGUEIX-NOS

  • w-facebook

Email info@novagestio.cat

Telèfon 973 531 621