NOUS OBLIGATS A LES NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES

Des del 2 d’octubre les entitats amb personalitat jurídica (entre elles les associacions) i les entitats sense personalitat jurídica (comunitats de béns i comunitats de propietaris) estan obligades a relacionar-se amb l’administració Pública electrònicament.

Això suposa haver de treure el certificat digital de l’entitat i crear la direcció electrònica habilitada (DEH).

Per qualsevol dubte, podeu contactar amb nosaltres.

Posts recents
Arxiu

©​ 2015 web by Jordi Creus

www.jordicreus.com

SEGUEIX-NOS

  • w-facebook

Email info@novagestio.cat

Telèfon 973 531 621